Day: October 19, 2019

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN, STIE RATULA

Struktur Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan sebagai berikut: Matakuliah Wajib Institusi                                    :   66 SKS Matakuliah Wajib Program Studi                          :   56 SKS Matakuliah Wajib Minat PP                    […]

Read FullRead Full